Grecy i Polska

Po drugiej wojnie światowej, kiedy w gwałtowny sposób skończył się powód ścisłej współpracy zachodnich mocarstw ze Stalinem – czy może odwrotnie; Stalina z zachodnimi mocarstwami – bardzo szybko poczęło dochodzić do ostrych tarć między oboma stronami. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dążył, zgodnie ze swoją ideologią, do panowania nad całym światem. W związku z tym próbował przejmować władzę w kolejnych częściach świata. Na tego typu polityke Harry Truman zareagował ogłoszeniem tzw. doktryny powstrzymywania, jako obowiązującej strategii Stanów Zjednoczonych w polityce międzynarodowej. Pierwszym sprawdzianem był tutaj konflikt wewnętrzny w Grecji. Komuniści wszczęli tam wojnę domową z rządzącą prawicą i byli wspierani przez ZSRR i Jugosławie, natomiast prawica przez USA. Siły prozachodnie zwyciężyły i wielu komunistów greckich musiało wyemigrować – w tym do „Polski Ludowej”. W dawniejszej historii, jako przykład Greków w Polsce, można przytoczyć casus pojawienia się ich w mieście Opatów. Do tego niewielkiego przecież miasta, w obecnym województwie świętokrzyskim, przybyła spora grupa greckich uciekinierów przed tureckimi represjami. Za dogodne miejsce azylu uznali oni ziemię sandomierską, która okazała się być gościnną dla emigrantów z ojczyzny Homera. Z czasem wzniesiono w Opatowie prawosławną świątynie, w której uchodźcy mogli sprawować posługę religijną w swoim obrządku.

Witam! Mam na imię Patrycja i zapraszam Was do lektury mojego bloga. Serdecznie chciałabym Was zaprosić, ponieważ wiem, że temat wiedzy jest dla Was bardzo ważny - no bo przecież tu jesteście!
error: Content is protected !!