Grecy w Polsce

Gdy po drugiej wojnie światowej nad Europą zapadła żelazna kurtyna i rozpoczęła się zimna wojna, w początkowej fazie konfliktu stroną bardziej aktywną był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, wobec którego Stany Zjednoczone, drugie z supermocarstw, stosowało tzw. doktrynę powstrzymywania. Jednym z przykładów realizowania tej doktryny był sprzeciw wobec infiltracji komunistycznej w Grecji, gdzie w latach 1946-1949 doszło do wojny domowej pomiędzy komunistami a prawicą. Dzięki pomocy Zachodu zwycięstwo odniosła prawica, co dla wielu komunistów musiało zakończyć się emigracją. Część komunistycznych bojowników z Grecji trafiła do Polskie Rzeczpospolitej Ludowej i umieszczona została na zachodzie dzisiejszego województwa dolnośląskiego. Tam też ich potomkowie żyją po dziś dzień. Co ciekawe żyją tam też jugosławiańscy przeciwnicy Tity. Inna grupa Greków, która trafiła niegdyś do Polski, wiąże się z dawniejszą historią. W mieście o nazwie Opatów, w dzisiejszym województwie świętokrzyskim, pojawiła się w siedemnastym wieku grupa uchodźców z Grecji, którzy uciekali przed tureckimi represjami (półwysep helleński był wtedy integralną częścią państwa Ottomanów). W mieście wzniesiono prawosławną świątynie, przeniesioną w 1837 roku do Radomia. Potomkowie tamtejszuch Greków żyją na tych ziemiach z pewnością po dziś dzień, częstokroć jednak nie zdając sobie sprawy ze swojego unikalnego pochodzenia.

Witam! Mam na imię Patrycja i zapraszam Was do lektury mojego bloga. Serdecznie chciałabym Was zaprosić, ponieważ wiem, że temat wiedzy jest dla Was bardzo ważny - no bo przecież tu jesteście!
error: Content is protected !!