Kaplica grobowa rodziny Szydłowieckich

Najbardziej znanym skarbem opatowskiej kolegiaty jest zespół renesansowych nagrobków rodziny Szydłowieckich. Znajduje się on w kaplicy grobowej w północnym ramieniu transeptu. W skład zespołu wchodzą pomniki nagrobne trojga dzieci kanclerza koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego oraz nagrobek samego kanclerza. Najwcześniej, w 1525 roku pochowany został synek kanclerza Ludwik Mikołaj. Upamiętniono go nagrobkiem z czerwonego, węgierskiego marmuru z rzeźbą przedstawiającą śpiące dziecko, płaskorzeźbionym smokiem i herbem rodzinnym. Drugi syn, Zygmunt, dwa lata później, otrzymał odlewaną płytę nagrobną z wizerunkiem śpiącego niemowlęcia i herbowym kartuszem. Trzeciemu dziecku Szydłowieckich, Annie, nagrobek ufundowała matka już po śmierci kanclerza. Jest to pomnik ż węgierskiego marmuru z wizerunkiem młodej dziewczyny. Najsłynniejszy jest jednak pomnik ufundowany jeszcze za życia przez samego kanclerza koronnego, który zmarł w roku 1532. Płyta nagrobna przedstawia postać zmarłego w zbroi i z mieczem. Nagrobek rozbudowano w latach 1536 -1541przy udziale rzeźbiarza Jana Ciniego. Najcenniejsza jest płyta umieszczona w części cokołowej. Przedstawia ona słynny „Lament Opatowski”. Ufundowana została przez hetmana Jana Tarnowskiego, męża najstarszej córki Szydłowieckich. Płaskorzeźba przedstawia 41 potraktowanych w sposób portretowy osób opłakujących zmarłego kanclerza.

Witam! Mam na imię Patrycja i zapraszam Was do lektury mojego bloga. Serdecznie chciałabym Was zaprosić, ponieważ wiem, że temat wiedzy jest dla Was bardzo ważny - no bo przecież tu jesteście!
error: Content is protected !!