Kościół zwany kolegiatą św. Marcina w Opatowie

Jednym z charakterystycznych obiektów Opatowa jest sakralny budynek, określany jako kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina z Tourus. Ta uznawana za najcenniejszą spośród miejskich zabytków świątynia posiada status kolegiaty i dlatego też mówimy o kolegiacie św. Marcina w Opatowie. Kościół został zbudowany w stylu romańskim, a jego data powstania nie jest bliżej znana, ale uznaje się, że najbliższa prawdy jest wzmianka o drugiej ćwierci XII wieku, albo też początek kolejnego stulecia. Tak, jak wiele spośród zabytków w Polsce i ta kolegiata opatowska nadszarpnięta była zębem niespokojnych czasów. Cała budowla była kilkukrotnie przebudowywana, ale najważniejsza okazała się jej przebudowa, po tym, jak spłonęła ona za sprawą najazdu Tatarów na Małopolskę w 1502 roku. Jak obecnie wygląda ten kościół? Otóż jest to wzniesiona z okolicznych ciosów piaskowca krzemienistego, trójnawowa bazylika, z tak zwanym transeptem i dwiema wieżami. Do świątyni dostawione są też trzy absydy. Wieże połączone są tu portalem głównym. Nawa główna to pomieszczenie o późnogotyckim sklepieniu kolebkowym. Patrząc na świątynię pod względem architektonicznym zauważymy tutaj nie tylko wiele elementów świadczących o romańskim charakterze budowli, ale także wpływy z gotyku, wraz z późniejszymi renesansowymi i barokowymi szczegółami.

Witam! Mam na imię Patrycja i zapraszam Was do lektury mojego bloga. Serdecznie chciałabym Was zaprosić, ponieważ wiem, że temat wiedzy jest dla Was bardzo ważny - no bo przecież tu jesteście!
error: Content is protected !!