Miasteczko na wzgórzach

Opatów jest starym, historycznym miastem, położonym na Wyżynie Sandomierskiej. Przepływa przez nie rzeka Opatówka. Malownicze położenie Opatowa wynika z jego usytuowania na lessowych wzgórzach o wysokości 200-300 m n.p.m. W mieście, liczącym około siedmiu tysięcy mieszkańców nie ma większego przemysłu, dominuje przetwórstwo rolno-spożywcze. Z racji położenia i historii Opatów posiada znaczące walory krajoznawczo-turystyczne. Stąd bierze początek wiele szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych. Nazwa Opatów pojawia się w źródłach pisanych w roku 1189 i dotyczy osady związanej zespołem na wzgórzu książęcym Żmigród. Na zespół ten składały się dwie osady i gród na brzegu rzeki Opatówki, zwanej wcześnie Łukawą. Nad rzekę ściągnęli również zakonnicy, Bernardyni, którzy wybudowali drewniany kościół . Na tym miejscu obecnie stoi klasztor ojców Bernardynów. Na zjeździe duchowieństwa w Gnieźnie, w roku 1183, odnotowano obecność opata zakonu z Opatowa. Nazwa Żmigród przestaje funkcjonować. Praw miejskich Opatów doczekał się w roku 1282 z rąk księcia Leszka Czarnego. Wcześniej, już w drugiej połowie XII wieku, jeden z synów Bolesława Krzywoustego, Henryk Sandomierski, polecił wybudowanie w osadzie kościoła kolegiackiego pod wezwaniem św. Marcina. Był to już drugi kościół, ponieważ na drugim brzegu Łukawy nieco wcześniej wybudowano drewniany kościół parafialny.

Witam! Mam na imię Patrycja i zapraszam Was do lektury mojego bloga. Serdecznie chciałabym Was zaprosić, ponieważ wiem, że temat wiedzy jest dla Was bardzo ważny - no bo przecież tu jesteście!
error: Content is protected !!