Opatów i jego rysy historyczne

Opatów to jedno ze starszych miast Polski, a pierwsze wzmianki pochodzą z 1189 roku, kiedy to miejscowość z początku była własnością księcia Henryka Sandomierskiego. Po dziś dzień w mieście stoi kolegiata pw. św. Marcina, którą to uważa się za pozostałość po klasztorze rycerzy zakonnych, zwanych templariuszami. Pełno-prawnie Opatów prawa miejskie otrzymał w 1282 roku. Wówczas miasto należało do biskupów lubuskich. Tak też bywało w dawnych czasach, że większość regionów, miast, lasów należało do jakiegoś wysoko urodzonego rodu, lub też przedstawicieli Kościoła. Opatów to też miasto, o którym w swych kronikach pisał sam Jan Długosz. Od XV wieku, kiedy to możemy mówić o istnieniu Królestwa Polskiego w mieście odbywały się tak zwane sejmiki ziemskie, na które to zjeżdżała się cała okoliczna szlachta. W następnym stuleciu dowiadujemy się o najeździe Tatarów na ziemie opatowskie, kiedy to miasto zostało niemal całkowicie zniszczone. Miało to miejsce w 1502 roku. 12 lat później miasto zostało odbudowane z inicjatywy kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego, który to wykupił dobra opatowskie. Za jego sprawą powstały mury obronne, których część wraz z bramą Warszawską możemy oglądać dzisiaj. Po tamtym okresie Opatów przechodził z rąk do rąk, odgrywając ważną rolę w historii regionu. Obecnie nie jest już tak znaczącym miejscem, a alternatywą ma się okazać rozwijająca się na tych ziemiach turystyka.

Witam! Mam na imię Patrycja i zapraszam Was do lektury mojego bloga. Serdecznie chciałabym Was zaprosić, ponieważ wiem, że temat wiedzy jest dla Was bardzo ważny - no bo przecież tu jesteście!
error: Content is protected !!