Polskie miejsca kultu

W całym kraju znajdują się rozliczne świątynie i miejsca oddawania czci, przynależące do różnych religii. Najliczniejsza grupa religijna pozostają nadal chrześcijanie różnych obrządków: katolicy, protestanci, prawosławni, a także judaiści, buddyści oraz islamiści. Każda z religii posiada swoje miejsca kultu, które stały się także zabytkami kulturalnymi wielu miast i miasteczek. Najbardziej urokliwymi budowlami należącymi do polskich chrześcijan są zarówno katedry, jak i małe lokalne kościółki, w tej kategorii zdecydowanie na uwagę zasługuje, m. in. Kościół Mariacki w Krakowie, Opatów i jego Kolegiata św. Marcina oraz Cerkiew Greckokatolicka w Wisłoku Wielkim. Wspaniałym przykładem muzułmańskiej architektury sakralnej jest drewniany Meczet w Kruszynianach oraz malutki Meczet w Bohomikach. Wśród judaistycznych miejsc modlitwy warto przyjrzeć się szczególnie dwóm synagogom: warszawskiej im. Małżonków Nożyków oraz krakowskiej Tempel, nawiązują one do starych tradycji żydowskich. W religii buddyjskiej na uwagę zasługuje Gompa w Kucharach, będąca miejscem rozważań i wykonywania obrzędów. Te rozliczne i różniące się od siebie miejsca, pomimo swej odmienności są niezwykłymi budowlami o nieprzejednanym magnetyzmie. Odzwierciedlają one to, co w danej wierze najważniejsze, jej duchowy wymiar.

Witam! Mam na imię Patrycja i zapraszam Was do lektury mojego bloga. Serdecznie chciałabym Was zaprosić, ponieważ wiem, że temat wiedzy jest dla Was bardzo ważny - no bo przecież tu jesteście!
error: Content is protected !!