Ratowanie opatowskich podziemi

Wykopane przez opatowskich mieszczan wieko pozimowe piwnice służyły jako magazyny i miejsca schronienia w czasie najazdów. Z czasem rola Opatowa jako ośrodka handlowego ulegała stopniowemu zmniejszeniu, a część podziemi stała się niepotrzebna. Niektóre, nieużywane kondygnacje piwnic uległy zapomnieniu, a co za tym idzie pogarszał się ich stan techniczny. XIX-wieczne władze Opatowa zauważały i odnotowywały zagrożenie dla budynków mieszczących się w obrębie Starego Miasta wynikające z istnienia pod nimi rozległych i głębokich piwnic. Niektóre budynki zaczęły pękać wskutek awarii podziemnych pomieszczeń. W roku 1971 podjęto systematyczne prace zabezpieczająco-rewaloryzujące. Pracami kierował zespół naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Wykonawcami prac zostało Przedsiębiorstwo Robót Górniczych z Bytomia. Część podziemnych wyrobisk musiała ulec likwidacji, a część zabezpieczeniu i odnowie. Przewidywano wykorzystanie części podziemi na trasę turystyczną. Intensywne prace remontowe trwały do roku 1984. Polegały na odgruzowywaniu niektórych komór i przejść, umacnianiu konstrukcji obudowy korytarzy. Niektóre komory łączono odcinkami nowych korytarzy. Niezbędne było również wykonanie systemu wentylacyjnego. Kolejny etap prac ukończono w roku 1992, jednak zabezpieczanie podziemi Opatowa trwa nadal. Podziemna trasa prowadzi przez 46 komór i korytarzy biegnących pod płyta rynku.

Witam! Mam na imię Patrycja i zapraszam Was do lektury mojego bloga. Serdecznie chciałabym Was zaprosić, ponieważ wiem, że temat wiedzy jest dla Was bardzo ważny - no bo przecież tu jesteście!
error: Content is protected !!