Sekrety kolegiaty opatowskiej

Na ziemiach polskich, które wielokrotnie były areną wojen i bitew, obcych najazdów i grabieżczych okupacji, najstarszych zabytków architektury zachowało się bardzo niewiele. Jednym z tych ocalałych, romańskich skarbów jest opatowska kolegiata. Monumentalną bazylikę zbudowano na południowym brzegu Łukawy (późniejszej Opatówki). Wyposażona została w transept i dwie wieże od zachodu, czyli klasyczny, romański westwerk. Nie jest znana dokładna data fundacji, wiadomo jedynie, że jej istnienie poświadczają źródła z 1206 – 1223 roku. Z roku 1232 pochodzi wzmianka o przekazaniu kościoła w ręce Wawrzyńca, biskupa lubuskiego. O kolegiacie opatowskiej z uznanie i zachwytem pisał Jan Długosz. On też wysnuł teorię, że polecenie wybudowania kolegiaty wydał jeden z synów Bolesława Krzywoustego, książę Henryk Sandomierski. Wersja Długosza zakłada, że książę Sandomierski kazał wybudować świątynie dla zakonu templariuszy, z którymi brał udział w wyprawie krzyżowej. Teorię tę miały potwierdzać rzeźby w głównym portalu przedstawiające według Długosza postaci rycerzy zakonu. Trudno to zweryfikować, ponieważ posągi te uległy zniszczeniu. Do dziś dnia trwają badania dotyczące czasu i okoliczności powstania opatowskiej kolegiaty, jednak dotychczas nie przyniosły jednoznacznych wyników. Kontrowersje dotyczą czasu powstania fundacji oraz istnienia różnych konwentów.

Witam! Mam na imię Patrycja i zapraszam Was do lektury mojego bloga. Serdecznie chciałabym Was zaprosić, ponieważ wiem, że temat wiedzy jest dla Was bardzo ważny - no bo przecież tu jesteście!
error: Content is protected !!