This is default featured slide 1 title

Dlaczego warto zwiedzić podziemne labirynty w Opatowie?

Opatów to godne uwagi miasto. Poza zabytkami, które posiada takimi jak np. Brama Warszawska, czy klasztor oo. Bernardynów warto zainteresować się podziemiami miasta. Dawno temu Opatów położony był na bardzo ważnych handlowych szlakach, umiał to wykorzystać – handel rozwijał się, ludzie się bogacili, a dwa razy do roku organizowane były spotkania kupców. Jednak ci, pamiętając o najazdach tatarów swoje magazyny postanowili lokować pod powierzchnią ziemi. Budowali dwu i trzykondygnacyjne piwnice. Tym sposobem pod ziemią powstało miasto. Były w nich lochy i labirynt komór. Nie wiadomo, czy ktokolwiek dowiedziałby się o istnieniu tego miasta, gdyby woda nie zaczęła drążyć lessów i nie spowodowała, że podziemne miasto z budynkami na powierzchni „siadało”. Obecnie turyści mają możliwość zwiedzać tylko część podziemi Opatowa. W sumie trasa ma 402 metry. Podczas jej przejścia mija się 22 pomieszczenia. Warto dodać, że aby zwiedzać podziemia trzeba pokonać prawie 200 stopni. Trasa udostępniona została pod koniec 1985 roku. W piwnicach gospodarz obiektu urządził wystawy, m.in. etnograficzną. Zachowano kopalniany wygląd miejsca, są szyny z wagonikiem, a nawet porzucony kilof. Warto więc zwiedzić nie tylko zabytki na powierzchni ziemi, ale także podziemia.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Co kryje podziemie w Opatowie?

Czasem uważamy, że jeśli mielibyśmy zwiedzać Polskę to wyłącznie wielkie miasta jak Warszawa, czy Kraków. Rzeczywiście jest w nich wiele pięknych zabytków, miejsc, które warto zobaczyć. Jednak trzeba pamiętać o tym, że także mniejsze miasta, jak choćby Opatów także potrafią zachwycić. W Opatowie można pozwiedzać podziemia. Miasto umiało wykorzystać to, że położone było na ważnych szlakach handlowych, handel kwitł, a mieszczanie się bogacili. Organizowane nawet były spotkania kupców dwa razy do roku. Jednak tatarskie najazdy spowodowały obawy i kupcy swoje magazyny budowali pod powierzchnią ziemi. Powstały dwu i trzykondygnacyjne piwnice. Pod ziemią powstało miasto z chodnikami, lochami i labiryntami komór. Być może nikt nie dowiedziałby się o istnieniu tego miasta, ale woda drążyła lessy, spowodowała, że podziemne miasto „siadało”, a tym samym także i budynki, które były na powierzchni. Obecnie można zwiedzać jedynie część opatowskich podziemi, trasa liczy w sumie 402 metry. Mija się po drodze 22 pomieszczenia, a najgłębsze piwnice mają 15 metrów. By obejrzeć podziemia trzeba pokonać 197 stopni. Dodatkowo, w piwnicach przygotowano etnograficzne i geologiczne wystawy. Zachowano także wystrój kopalniany, jest skalne usypisko, szyny z wagonikiem, porzucony kilof.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Podziemny labirynt w Opatowie

W Opatowie niegdyś odbywały się spotkania kupców. Miasto umiało wykorzystać swoje dobre położenie. Zaraz po Sandomierzu i Wiślicy Opatów był zaliczany do najważniejszych ośrodków sandomierskiej ziemi. Handel rozwijał się, a mieszczanie bogacili się na nim. Jednak pamiętając o najazdach Tatarów magazyny woleli lokować pod ziemią i budowali dwu, lub trzykondygnacyjne piwnice. Przez 250 lat powstało pod ziemią drugie miasto wraz z lochami, chodnikami i labiryntem komór. Raczej nikt nie miałby pojęcia o ich istnieniu, gdyby nie fakt, że woda drążyła lessy opatowskie i sprawiła, że miasto zaczęło „siadać”, a z nim budynki, które znajdowały się na powierzchni. Obecnie turyści mogą zwiedzać część podziemi. Trasa ma ok. 400 metrów, podczas takiej wycieczki mija się 22 pomieszczenia. Warto dodać, że najgłębsze piwnice mają 15 metrów. By móc podziwiać podziemne miasto trzeba pokonać 197 stopni. W poszczególnych piwnicach utworzono wystawy geologiczne i etnograficzne. Zachowano tam kopalniany wystrój, są szyny z wagonikiem, porzucony kilof. Warto czasem pozwiedzać własny kraj, jest w nim wiele interesujących zakątków. Czasem wydaje nam się, że w Polsce ciekawe są jedynie wielkie miasta, tymczasem okazuje się, że te mniejsze również mają nam wiele do zaoferowania.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ważne imprezy w Opatowie

Mieszkańcy Opatowa i okolic z pewnością wiedzą, że w mieście odbywa się wiele interesujących imprez, których nie można przegapić. Przede wszystkim w gronie najważniejszych corocznych wydarzeń są Gody Opatowskie. To przegląd zespołów, które wykonują kolędy i odbywa się w styczniu. W maju organizowany jest festyn majowy, podczas którego zaprezentować mogą się zespoły weselne. Niektóre z nich nawiązują do ludowej muzyki. Natomiast na przełomie maja i czerwca odbywa się w mieście Jarmark Opatowski. Jest to istotne dla miasta i gminy wydarzenie. Podczas jego trwania prezentują się ludowi twórcy zajmujący się np. garncarstwem. Na scenie goszczą amatorskie zespoły ludowe i teatry uliczne. Impreza jest bardzo ciekawa i każdy mieszkaniec powinien w niej uczestniczyć. Bywa, że szukamy daleko ciekawych wydarzeń i imprez, a okazuje się, że we własnym mieście mamy okazję do uczestnictwa w wielu z nich. Warto też pamiętać o imprezie, która ma ogólnopolski charakter, jest to Ogólnopolski Festiwal „Talenty”, który ma na celu promować uzdolnioną wokalnie młodzież i dzieci. W mieście można też obejrzeć wystawy malarskie, na których prezentowane są dzieła lokalnych artystów, zdecydowanie warto ich docenić. Imprez nie brakuje, trzeba tylko się zainteresować nimi.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Wydarzenia artystyczne, o których warto pamiętać w Opatowie

W Opatowie organizowanych jest wiele ciekawych imprez. Niektóre upamiętniają ważne wydarzenia, inne z kolei nawiązują co starych tradycji miasta. Z pewnością warto zainteresować się Godami Opatowskimi. Jest to impreza, który odbywa się w styczniu i podczas której zaprezentować się mogą amatorskie zespoły kolędnicze. W maju natomiast odbywa się Festyn majowy, na którym istnieje możliwość zapoznania się z dorobkiem zespołów weselnych, zespoły te czasem nawiązują do ludowej muzyki. Nie można zapomnieć o takiej imprezie jak Jarmark Opatowski. Jest to święto dla miasta i całej gminy, podczas jego trwania prezentują się rzemieślnicy, osoby, które wykonują wydawałoby się zapomniane już zawody jak np. kowal. Ponadto na scenie podczas Jarmarku Opatowskiego występują zespoły ludowe, a także uliczne teatry. W czerwcu można usłyszeć wykonywane przez dzieci i młodzież piosenki religijne podczas Festiwalu Piosenki Religijnej. W kalendarzu imprez jest także Opatowska Jesień Literacka, impreza, której celem jest zapoznanie z poezją zarówno dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Godna uwagi jest także impreza o ogólnopolskim zasięgu, czyli Ogólnopolski Festiwal „Talenty”. Jest to konkurs, który promuje „śpiewającą” młodzież i dzieci. W mieście nie można się nudzić.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!